Church Activities

За онлайн Библия моля цъкенте тук

Легио Мария

„Легионът на Мария" е международно католическо движение на миряни, основаващо се на Богородичната духовност и поверяването на Светия Дух. Движението има над 10 милиона последователи по цялата планета и основната му цел е осветяването на неговите членове и евангелизацията в Църквата. Движението е създадено от ирландски лаици в Дъблин на 7 септември 1921 година с първоначалното наименование „Общността на Света Богородица на Милосърдието”. От 1925 г. то е известно с латинското наименование Легиона на Мария. Първоначално неговите членове били жени. От 1929 г. в Легиона на Мария започнали да постъпват и мъже. Техният апостолат се изразявал в посещение на болници, също в закрилата на отхвърлените от обществото – проституиращи и бездомни.

Основател на Легона на Мария в България е брат Владисвав Томич Които по поръчка на движението дойде от Австрия и основа 7 групи – президиум. Групата на Легио Мария, които носи името „Майка на Създателя“ започна да се среща в Свищов на 18.11.2011г. Като от тогава всеки петък Легионерите се събират в 10ч. за молитва, размишления, добровоелен труд и апостолат.


Една среща на легиона протича по следният начин :
  1. Встъпителни молитви и броеница
  2. Духовно четиво
  3. Притестване на дошлите и проверка на присъствената книга.
  4. По време на всяка среща протоколчикът води бележки върху обсъжданите теми и духовни четива.
  5. Всяка среща завършва с заключителни молитви и благослов.

Някой  от задачите на Легио Мария са :

  • молитва
  • посещава болни и самотни хора
  •  посещение на нашите верни в болницата
  • активна дейност в енорията  

       ВСТЪПИТЕЛНИ МОЛИТВИ


С. В името на Отца и Сина иСветия Дъх.Амин
Ела,Свети Душе, изпълни сърцата на Твоите верни
и запали у нас огъня на Твоята любов.Изпрати,
Господи,Твоя всичко обновявящ Дух,
Н. И Ти ще обновиш лицето на  земята.
С. Да се молим. Господи Боже,Ти освещаваш
Твоята Църква ивсеки народ и във всяка страна.
Излей благодатта на Твоя Дух върху цялата наша
земя! И това,което Твоята благодат е действала,
когато благата вест пое своето начало, това нека да
живее сега в сърцата на всички верни! Това молим
чрез Христа,нашия Господ.
Н.Амин.
С.Господи отвори устните ми.
Н.и устата ми ще възхвали Твоята слава.
С.Боже, ела ми на помощ.
Н.Господи,побързай да ми помогнеш.
С.Слава на Отца и Сина и на Светия Дух.
Н.сега и всякога и във вечни векове.

 Следват пет десетици от Броеницата.

Н.Радвай се,Царице, майко милостива,живот,
Сладот и надежда наша, радвай се. Към Тебе
викаме ние, изгнаните синове Евини. Към тебе
въздишаме с плач и ридание в тази плачевна
долина.Ти,прочее като наша защитница, обърни
милостивите си очи към нас.И покажи ни, след това
изгнание,Исуса,благословения плод на твоята
утроба.О, преблага, о, милостива, о,пре сладка
Дево Марийо!
С.Моли се за нас,Света Богородице,
Н. За да станем достойни за Христовите обещания.
С.Да се помолим. Боже, чийто Единороден Син с
Живота,смъртта и възкресението си ни е заслужил
вечната слава.Дай, молим Ти се,като размишляваме
върху тайните на броеницата на благата Дева
Мария, да можем да подражаваме на онова, което
Съдържат и да придобием,което обещават,чрез
Христа нашия Господ.
Н.Амин.
С.Пресвето Сърце Исусово.
Н. Помилвай ни.
С.Безскверно Сърце Мариино.
Н. Моли се за нас.
С. Свети Йосифе.
Н. Моли се за нас
С. Свети евангелист Йоане.
Н. Моли се за нас.
С. Свети Луи-Мари Гриньон де Монфор.
Н. Моли се за нас.
С.В името на Отца и Сина и Светия дух.
Н. Амин.

 

                        КАТЕНАТА НА ЛЕГИОНА
Антифон.
С.Коя е тази?
Н. Която се издига като утрина зора, красива като
Луната,светеща като слънцето,страшка като войска
в бойна готовност.
С. Душата ми величае Господа,
Н.и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,
С. защото Той милостно погледна унизенотта на
рабинята си; и ето отсега ще ме облажават всички
родове;
Н.защото Силния ми стори велико нещо,и свято е името Му,
С.и Неговата милост е из рода в род за онези,
които Му се боят;
Н.Той показа сила с десницата Си; разпръсна
онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;
С. свали силни от престола и въздигна смирени;
Н. гладни изпълни с блага, а богати отпрати  без
нищо;
С.взе под закрила Израиля, Своя отрок,като си
спомни милостта,
Н. както говори на нашите отци, - към Авраам и
потомството му довека.
С.Слава на Отца и Сина и Светия Дух,
Н.както беше в началото сега и всякога и във
вечни векове. Амин!

Антифон.
Н.Коя е тази, която се издига като утринна зора,
красива като луната, светеща като слънцето,
страшна като войска в бойна готовност.
С.О, Марийо,зачената  без грях.
Н.Моли се за нас,които прибягваме към тебе.
С.Да се молим.Господи Исусе, наш посредник
пред Отца, на Теб Ти беше угодно да ни оствиш
Пресвета Дева Мария,Твоята майка, също и за
наша майка,Тя да ни бъде ходатайка пред Теб.
Дай на тези ,които Те молят за благодати,радостта,
всичко да получат чрез Мария.
Н.Амин.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ МОЛИТВИ.
С: В името на Отца и Сина и Светия дух. Амин.
С, Н: Под твоето покровителство прибягваме, Света Богородице, недей презира молитвите в нашите нужди, но избави ни от всяка опасност Дево преславна и преблагословена !
С: Непочна Дево Марийо, Посреднице на всички благодати.
Н: Моли се за нас.
С: Майка на създателя
Н: Моли се за нас.
С: Свети Михаиле и Свети Гавраиле.
Н: Молете се за нас
С: Всички войнства небесни, Мариини ангелски Легиони.
Н: Молете се за нас
С: Свети Йоан Кръстител.
Н: Моли се за нас.
С: Свети апостили Петър и Павел.
Н: Молете се за нас

Н: Дарувай, Господи, на нас, които чрез Мария ти служим, вяра в Теб и доверие в нея, в пълнота, която е дадена да спечелим за Тебе света. Дари ни една животворна, разпалена от любов бяра, чрез която да вършим всичко от чиста любов, да виждаме в нашите ближни винаги тебе, и на Теб чрез тях да служим. Дари ни вяра, твърда като скала, непоколебима вяра, в която ние спокойно и твърдо да остаяваме, сред кръст и мъки и при всички отчаяния, които ни поднася живота; смела вяра, която ни  подтиква без притеснения да се решаваме на големи дела в Твоя чест и за спасението на душите. Вяра, подобна на огнен стълб водещ Легиона ни в единство напред и навсякъде разпалваща пламъка на Божията любов. Да ни носи светлина в тъмнината и в сянка смъртна, да укрепява колебаещите се и да обновява тези, които са закоравели в смъртта на греха ! Дай ни вяра, която да ни води по пътя към мира, тъй че нашия Легион след голямата борба без загуби да се срещне единен в Царството на Твоята любов и блаженсво. Амин.
С: Дай на душите на нашите починали легионери и на душите на всички почина верни да почиват в мир.
Н: Амин
С: В името на Отца и Сина и Светия Дух

Франк Даф – основателя на Легиона на Мария Той е роден на 17 юли 1889г. В град Дъблин, Ирландия. На 18 години влиза на държавна служба в родния си град. На 24 годишна възраст става член на дружеството на Свети Викентий, в което той можа да задълбочи своята католическа вяра и същевременно получи една голяма чувствителност кум нучждите на бедните и пренебрегнатите. Заедно с една група католически жени и свещеник от епархията в град Дъблин се събират на 07.09.1921г. за молитва и броеница и тъй се слага началото на Марииния Легион. Франк Даф води Легиона от този първи ден до смърта си на 07.11.1980г. – с героична преданост и сремеж за разпространението на Легиона по целия свят – в помощ на Католическата Църква по енориите.